Projekt Interreg III A - Česko-slovenská akademie expertů
Tento projekt je spolufinancován z prostredku EUÚnor 2010

  „Zajištění udržitelnosti projektu Česko-slovenská akademie expertů “
 
Zpráva (Formát doc)
Příloha (Formát pdf)

 

Únor 2008

  „Budoucnost projektu a přenos dobré praxe“
 


Říjen 2007

  Workshop: „Řízení úřadů práce aneb tajemství managementu“
 


Duben 2007

Seminář Struktura nezaměstnanosti a specifika práce s vybranými skupinami uchazečů - rozbor a návrhy řešení"
 

Program (formát doc - 0,2 MB)


Únor 2007

Seminář s exkurzí Spolupráce se zaměstnavateli-monitoring, výměna zkušeností "
 

Program (formát doc - 177 kB)


2007

  Analýza spokojenosti zaměstnavatelských organizací s činností úřadu práce
 

Program (Formát doc)


Listopad 2006

Seminář Interní řízení úřadů práce, řízení kvality činností ve službách zaměstnanosti "
 

Program (formát doc - 0,05 MB)


Září 2006

Workshop „Speciální poradenství na úřadech práce, IPS “
 

Program (formát doc - 0,05 MB)
Květen 2006

Workshop „Společný trh práce, politika zaměstnanosti“
 

Shrnutí projektu (formát doc - 0,03 MB)
Program (formát doc - 0,05 MB)

Zpět