Projekt mobility Leonardo da Vinci 2009
Tento projekt je spolufinancován z prostredku EU¨

V roce 2009 jsme realizovali stěžejní projekt Mobility Leonardo da Vinci pro skupinu zaměstnanců Hvězdárny Mikuláše Koperníka v Brně. Můžeme s hrdostí říci, že projekt, který považujeme za jeden z našich nejúspěšnějších, stál u obrovského přerodu této vynikající instituce neformálního vzdělávání – přestavby a zřízení digitária. Viz http://www.hvezdarna.cz/?page_id=18