Projekt ESF - Vezmi a dej, Integrační postup pro osoby bez přístřeší z řad imigrantů
Tento projekt je spolufinancován z prostredku EU¨

Od 1.6. 2014 do 30.6. 2015 realizujeme v Brně sociálně inovativní  projekt Vezmi a dej,
financovaný z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  v gesci MPSV, 
registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00039.
Projekt je přenesenou inovací podle vídeňského vzoru KAMA, vyhodnoceného jako rakouský integrační počin 2013 a oceněného cenou SozialMarie 2011. Více na www.kama.or.at.
Projekt přispívá k pracovní, jazykové a sociální integraci pěti cizinců, kteří mezi námi žijí. Zúčastněte se kroužků, dílen či klubů, které sami vedou nebo na jejichž vedení se podílejí. Více informací na webu  poboček volnočasového centra www.luzanky.cz a na našem telefonním čísle.