EC - Employment Consulting s.r.o.je společnost zabývající se poradenstvím a výzkumem v oblasti lidských zdrojů, trhu práce a vzdělávání. Věnuje se také sociálním inovacím.Nové podmínky po vstupu České republiky do EU otevřely nové možnosti pro dosažení vyšší úrovně v oblasti rozvoje lidských zdrojů a služeb zaměstnanosti. Udržet krok s okolním vyspělým světem znamená umět se přizpůsobit stále rychlejšímu vývoji a vyšším nárokům, kladeným na všechny subjekty na trhu práce a vzdělávání.

 

Společnost EC - Employment Consulting s.r.o. za podpory zahraničních partnerů přichází s nabídkou spolupráce s využitím nových možností, nástrojů a inovačních řešení v oblasti politiky trhu práce, regionální a sociální politiky, rozvoje trhu práce v příhraničních oblastech, opatření  na podporu znevýhodněných skupin a evaluace.

Podporujeme transfer know-how mezi institucemi a propojení trhů práce na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Nabízíme organizaci a management projektů ze strukturálních fondů EU od zpracování projektové žádosti až po následnou podporou při realizaci projektu (zasíťování partnerů projektu, obsahová příprava žádosti, vedení a dokumentace informačních seminářů, výukové semináře, workshopy, vzdělávací akce, organizace konferencí, provádění průzkumů, administrace projektů).

Naší ambicí a cílem je dosáhnout vyšší kvality a moderní úrovně služeb v každodenní praxi.