L&R Sozialforschung je neuniverzitní institut se sídlem ve Vídni, který je od roku 1990 činný v oblasti sociologického výzkumu. Nabízí služby jako zpracování studií, poradenství a výzkum, vytváření komunikační sítě pro spolupráci, přednášky, pořádání seminářů, workshopů a konferencí.

Expertízy institutu jsou prováděny ve spolupráci s národně i mezinárodně uznávanými partnerskými institucemi a po celou dobu existence institutu slouží jako rozhodující podklady pro:


rakouská ministerstva


zemské úřady a obce Rakouska


úřady práce


sdružení a svazy


mezinárodní organizace


správní instituce Evropské komise

L&R Sozialforschung se zabývá obory sociologie, politologie, sociální psychologie, komunikace a informatika. Tým vlastních odborníků doplňují externí experti z oblastí vědeckých i z praxe.

 

Široké spektrum odborností společnosti ÖSB Consulting GmbH garantuje rozvoj nových idejí a modelů a stejně tak kompetentní realizace projektů a programů.  
Svět práce je v pohybu. Globalizace, změna struktury, demografický vývoj a nároky společnosti zvyšují požadavky na organizační struktury podniků, vývoj personálu, kvalifikaci a udržení zaměstnanců a také na strategii a politiku volných míst.
 
ÖSB Consulting GmbH je se svými více než dvacetiletými zkušenostmi vedoucí poradenskou institucí pro otázky světa práce v Rakousku. 75 spolupracovníků podporuje zpracováním a prosazením nových řešení


rakouské úřady práce - AMS


spolková ministerstva (např. hospodářství a práce; sociální jistoty a generace; vzdělání; ministerstvo pro vědu a kulturu)


zemské vlády


Evropskou komisi


veřejné zadavatele zakázek


podniky (zvláště malé a střední)


začínající podnikatele


neziskové organizace

ÖSB Consulting GmbH působí na různých místech Rakouska i v Evropě. Kooperace s partnerskými firmami v rámci EU, zasíťování s evropskými organizacemi a více než 120 expertů zaručuje přímou návaznost na aktuální mezinárodní vývoj.